Kontakt oss

Fakta om alkohol

Små mengder alkohol innebærer vanligvis liten skaderisiko for friske personer. Inntak av større mengder gir derimot rusvirkninger, fulgt av økt risiko for uhell, skader og ulykker.

 
 
 
 

Alkohol kan også påvirke effekten av en rekke legemidler og rusmidler, og hvordan kroppen reagerer på disse. Ved gjentatt forbruk av alkohol over tid øker risikoen for utvikling av sykdommer og avhengighet.

 
Vestre Torggate 11, 5015 Bergen
Telefon: 55908600 Telefax: 55908610
Epost: post@bergensklinikkene.no