Kontakt oss

Om Bergensklinikkene

Stiftelsen Bergensklinikkene er ansvarlig for nettstedet rushjelp.no og er et av de største sentrene i Norge når det gjelder behandling, forskning, forebygging og kompetanseutvikling innen rus- og avhengighetsproblematikk.

 
 
 
 

Stiftelsen Bergensklinikkene kan gi tilbud om døgn- og dagbehandling for alle typer rusmidler og i alle behandlingsfaser. Stiftelsen Bergensklinikkene har store medisinsk- og psykologfaglige miljøer som har ansvar for behandlingen samt tverrfaglige fagmiljøer innen ulike helse- og sosialfag.

Behandling

Fastlege eller sosialtjeneste i kommunen kan sammen med pasient/klient vurdere behovet for behandling i klinikk for rusmiddelavhengighet; noe som kan skje enten ved innleggelse eller ved dagbehandling/poliklinisk. Fastlege/sosialtjeneste har videre oversikt over hvor henvisning om behandling kan sendes. På www.frittsykehusvalg.no finner du oversikt over rus-behandlingsklinikker i Norge. Oversikt over Stiftelsen Bergensklinikkene sine ulike behandlingstilbud og andre tjenester finner du på www.bergensklinikkene.no

 
Vestre Torggate 11, 5015 Bergen
Telefon: 55908600 Telefax: 55908610
Epost: post@bergensklinikkene.no